Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Позиции

Отрасъл: Електроника
Вид: Пълен работен ден
Фирма: Дианел
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
София , България
Отрасъл: Електроника
Вид: Пълен работен ден
Фирма: Mitkov Systems GmbH
Хесен , Германия
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Фирма: МИК-БГ
Русе, България
Отрасъл: Текстилна индустрия
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Фирма: Оргахим АД
Русе, България
Отрасъл: Телекомуникации
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Електроника
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Транспорт и логистика
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Фирма: Оргахим АД
Русе, България
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"