Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Позиции

Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Фирма: Оргахим АД
Русе, България
Отрасъл: Електроника
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Фирма: СПАРКИ АД
Русе, България
Отрасъл: Администрация
Вид: Пълен работен ден
Фирма: regiocom AG
Варна, Русе, София, Велико Търново, Силистра, България
Отрасъл: Селско, горско стопанство и рибовъдство
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Автомобилостроене, транспорт и логистика
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Икономика
Вид: Пълен работен ден
София, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Фирма: Оргахим АД
Русе, България
Отрасъл: Автомобилостроене, транспорт и логистика
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"