Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Позиции

Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Фирма: СПАРКИ АД
Русе, България
Отрасъл: Транспорт и логистика
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Машиностроене
Вид: Пълен работен ден
Враца, България
Отрасъл: Машиностроене
Вид: Пълен работен ден
Враца, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Враца, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Враца, България
Отрасъл: Текстилна индустрия
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Текстилна индустрия
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Текстилна индустрия
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"