Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Позиции

Отрасъл: Текстилна индустрия
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Текстилна индустрия
Вид: Пълен работен ден
Фирма: Ричмарт
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Фирма: Оргахим АД
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Автомобилостроене, транспорт и логистика
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Автомобилостроене, транспорт и логистика
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Автомобилостроене, транспорт и логистика
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Автомобилостроене, транспорт и логистика
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"