Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Позиции

Отрасъл: Компютри, софтуер
Вид: Пълен работен ден
Фирма: K&D Consult LTD
Русе, България
Отрасъл: Транспорт и логистика
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Транспорт и логистика
Вид: Пълен работен ден
Русе, Бълагрия
Отрасъл: Телекомуникации
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Компютри, хардуер
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Фирма: Дианел
Русе, България
Отрасъл: Електроника
Вид: Пълен работен ден
Фирма: Дианел
Русе, България
Отрасъл: Електротехника
Вид: Пълен работен ден
Русе , България
Отрасъл: Транспорт и логистика
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Текстилна индустрия
Вид: Пълен работен ден
Фирма: МИК-БГ
Русе, България
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"