Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Център за кариерно развитие към Русенски университет "Ангел Кънчев"

Дейност
Центърът за кариерно развитие осигурява връзката между фирмите - потребители на кадри и студентите на Русенски университет.
Описание

Целта е постигане високо ниво на заетост сред възпитаниците на университета и подпомагане на професионланата им реализация.

Ръководство
Управител
доц. д-р Даниела Йорданова
За контакт
Адрес
ул. Студентска 8, корпус 2, стая 115
Град
Русе
Държава
България
Телефон
082 888 425
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"