Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Анкета работодатели

1. Моля, посочете организацията, която представлявате ?

2. Във Вашата организация работят ли кадри, завършили Русенския университет?

3. В коя от изброените области бихте наели кадри, възпитаници на Русенския университет?

4. Кой от елементите на предлагания образователен продукт от Русенския университет е най-важен за Вас като работодател?

5. Запознати ли сте с учебните програми, по които се подготвят студентите от специалностите, към които вие имате интерес?

6. Считате ли, че учебните програми осигуряват нужните компетентности за дейността във Вашата организация?

7. Моля, ранжирайте по важност специфичните компетенциите, които трябва да притежават работещите във Вашата организация специалисти:

7.01. Адаптивност

7.02. Аналитично мислене

7.03. Внимание към детайла

7.04. Водене на преговори

7.05. Гъвкавост

7.06. Едновременно справяне с множество задачи (Мултитаскинг)

7.07. Етичност и почтеност

7.08. Ефективна комуникация

7.09. Ефективност

7.10. Комуникация на чужд език

7.11. Комуникация по телефона

7.12. Контрол върху качеството

7.13. Критично мислене

7.14. Лидерство в управлението на човешки ресурси

7.15. Наблюдателност

7.16. Общуване и убеждаване

7.17. Постоянно учене и развитие

7.18. Работа с техническа документация и вътрешно фирмени документи

7.19. Самодисциплина

7.20. Справяне със стреса

7.21. Техническа грамотност

7.22. Управление на автомобил /МПС/

7.23. Управление на взаимоотношенията с клиента

8. Моля, ранжирайте по важност управленските компетенциите, които трябва да притежават работещите във Вашата организация специалисти:

8.01. Вземане на решение

8.02. Организиране и изпълнение

8.03. Планиране

8.04. Разрешаване на проблеми

8.05. Управление на времето

8.06. Управление на екип

8.07. Управление на конфликти

8.08. Управление на проекти

8.09. Управление на риска

9. Моля, ранжирайте по важност основните компетенциите, които трябва да притежават работещите във Вашата организация специалисти:

9.01. Вземане на решение

9.02. Организиране и изпълнение

9.03. Планиране

9.04. Разрешаване на проблеми

9.05. Управление на времето

9.06. Управление на екип

9.07. Управление на конфликти

9.08. Управление на проекти

9.09. Управление на риска

10. Необходимо ли е усвояването на избраните от Вас компетенции да бъдат включени в учебната програма?

11. Моля, ранжирайте формите на сътрудничество с Русенски университет, според интереса за участие, който проявявате към тях

11.01. Участие при определяне съдържание на учебните програми

11.02. Формулиране на изисквания към специфичните компетенции на студентите

11.03. Формулиране на изисквания към управленските компетенции на студентите

11.04. Формулиране на изисквания към общите компетенции на студентите

11.05. Запознаване на студентите с дейността и проблемите на Вашата организация

11.06. Разработване на критерии за откриване на перспективни студенти и ориентиране към сътрудничество с работодателите по време на следването

11.07. Изнасяне на лекции

11.08. Осигуряване на места за стаж и практика на студенти

11.09. Участие в кариерни форуми

11.10. Управление на кариерното развитие на абсолвентите и проследяване на тяхната трудова реализация

11.11. Съвместно оценяване на пригодността на абсолвентите за назначаване на работа

11.12. Наемане на персонал от възпитаници на университета

12. От какви специалисти бихте имали нужда в следващите 5 години?

13. От какви специалности, за които не се провежда обучение в Русенски университет бихте имали нужда през следващите 5 години?

Код за сигурност:

© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"