Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Начало

ЦЕНТЪРЪТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ осигурява връзката между фирмите - потребители на кадри и студентите на Русенски университет. Целта е постигане високо ниво на заетост сред възпитаниците на университета и подпомагане на професионалната им реализация.

Услугите, които предлага Центърът за Кариерно Развитие са следните:

  • Кариерно консултиране.
  • Организиране на семинари по кариерно развитие. 
  • Организиране на стажантски програми. 
  • Провеждане на дни на стажовете на кариерата. 
  • Осигуряване на взаимодействие между бизнеса и университета. 
  • Изграждане на практически умения опит сред младите хора 
  • Създаване на по-ефикасен пазар на труда и подобряване на инвестиционния климат. 

 

© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"