Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Стажове

Отрасъл: Електроника
Вид: Стаж
Фирма: Photolitics
Русе, България
Отрасъл: Електротехника
Вид: Стаж
Русе, Бълагрия
Отрасъл: Машиностроене
Вид: Стаж
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Стаж
Русе, България
Отрасъл: Селско, горско стопанство и рибовъдство
Вид: Стаж
Русе, Бълагрия
Отрасъл: Селско, горско стопанство и рибовъдство
Вид: Стаж
Русе, Бълагрия
Отрасъл: Селско, горско стопанство и рибовъдство
Вид: Стаж
Русе, Бълагрия
Отрасъл: Електроника
Вид: Стаж
София, България
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"