Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Стажове

Отрасъл: Производство
Вид: Стаж
с. Златна Панега, Bulgaria
Отрасъл: Производство
Вид: Стаж
с. Златна Панега, Bulgaria
Отрасъл: Производство
Вид: Стаж
с. Златна Панега, Bulgaria
Отрасъл: Транспорт и логистика
Вид: Стаж
Русе, България
Отрасъл: Автомобилостроене, транспорт и логистика
Вид: Стаж
Русе, България
Отрасъл: Машиностроене
Вид: Стаж
Русе, България
Отрасъл: Електроника
Вид: Стаж
София, България
Отрасъл: Селско, горско стопанство и рибовъдство
Вид: Стаж
Фирма: НИК
София, България
Отрасъл: Транспорт и логистика
Вид: Стаж
Русе, България
Отрасъл: Образование и курсове, научна дейност
Вид: Стаж
Фирма:
,
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"