Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Стажове

Отрасъл: Банково дело
Вид: Стаж
гр. София, България
Отрасъл: Производство
Вид: Стаж
София, България
Отрасъл: Електротехника
Вид: Стаж
Фирма: Ewellix
София, България
Отрасъл: Производство
Вид: Стаж
Русе, България
Отрасъл: Образование и курсове, научна дейност
Вид: Стаж
Русе, България
Отрасъл: Електротехника
Вид: Стаж
Фирма: Ewellix
София, България
Отрасъл: Електротехника
Вид: Стаж
София, България
Отрасъл: Производство
Вид: Стаж
Фирма: ТЕСИ ООД
Шумен, България
Отрасъл: Производство
Вид: Стаж
Фирма: Шишеджам
Търговище , България
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"