Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Стажове

Отрасъл: Транспорт и логистика
Вид: Стаж
Русе, България
Отрасъл: Транспорт и логистика
Вид: Стаж
Русе, България
Отрасъл: Електроника
Вид: Стаж
София, България
Отрасъл: Електроника
Вид: Стаж
Фирма: Mitkov Systems GmbH
Хесен , Германия
Отрасъл: Комоютри, софтуер
Вид: Стаж
Фирма: ММ Солушънс
София, България
Отрасъл: Производство
Вид: Стаж
Фирма: Оргахим АД
Русе, България
Отрасъл: Транспорт и логистика
Вид: Стаж
Русе, България
Отрасъл: Транспорт и логистика
Вид: Стаж
Русе, България
Отрасъл: Транспорт и логистика
Вид: Стаж
Русе, България
Отрасъл: Електротехника
Вид: Стаж
София, България
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"