Русенски университет
"Ангел Кънчев"

"София Мед" АД

Дейност
Цветна Металургия
Описание

СОФИЯ МЕД е производител на широка гама валцовани и пресовани продукти от мед, месинг и специални сплави  - листа, ленти, плочи, дискове, шини,  профили, компоненти (покалаени и посребрени). Продуктите ни намират широко приложение в сферите: автомобилостроене, електроника, електротехника, ВЕИ, строителство и архитектура като допринасят за устойчивото развитие на съвременния свят.


СОФИЯ МЕД е част от холдинга ВИОХАЛКО, който обединява различни металообработващи компании специализирани в устойчиво производство на алуминий, мед, кабели, стомана и стоманени тръби. 

СОФИЯ МЕД се намира в София, България. Разположена е на площ от 250 000 кв.м. и има три основни производства: Леярно, Валцово и Пресоване и изтегляне.

Със своя над 85-годишен производствен опит и направените значителни инвестиции, СОФИЯ МЕД се превърна в една конкурентноспособна модерна Европейска компания с клиенти в цял свят.

В СОФИЯ МЕД има внедрени системи за управление в областта на качеството, околната среда и безопасните и здравословни условия на труд, както и на енергийната ефективност, които са в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001, ISO 45001 и ISO 50001:2018. Също така, компанията следва насоките на ISO 26000:2010 по социална отговорност.

СОФИЯ МЕД работи в свят без граници, който постоянно се променя. Ние се стремим да предлагаме продукти и решения, които надграждат устойчивото представяне на компанията.
Ръководство
Управител
Антониос Критикос
За контакт
Адрес
4 Dimitar Peshev str., 1528 Sofia
Град
София
Държава
България
Телефон
+359 2 9606 262
0894752365
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"