Русенски университет
"Ангел Кънчев"

"София Мед" АД

Дейност
Цветна Металургия
Описание

София Мед е производител на широка гама валцовани и пресовани продукти от мед и медни сплави с широко приложение в редица индустрии. Със своя над 70-годишен производствен опит и направените значителни инвестиции, София Мед е конкурентноспособна модерна Европейска компания с клиенти в цял свят, до които компанията достига чрез международната дистрибуторска мрежа на ХАЛКОР.

София Мед работи със системите за управление в областта на качеството, околната среда и безопасните и здравословни условия на труд, които са в съответствие с международните стандартите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

София Мед е част от Халкор Гърция, който е част от холдинга Виохалко.

Ръководство
Управител
Йоанис Пападимитриу
За контакт
Адрес
4 Dimitar Peshev str., 1528 Sofia
Град
София
Държава
България
Телефон
+359 2 9606 262
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"