Русенски университет
"Ангел Кънчев"

СТАЖАНТ В ОТДЕЛ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Отрасъл
Производство
Вид
Стаж
Публикувана на
07.06.2024 00:00:00
Фирма 
Град
с. Златна Панега 
Държава
Bulgaria 
Лице за контакти
Мария Пенчева 
Телефон
+359 89 877 0763  
e-Mail


Описание

ТИТАН Груп, една от основните световни производители на цимент, ръководи над 40 компании в 14 страни и е работодател на повече от 6 000 души в целия свят. Основана в Гърция през 1902 г., TITAN се разраства като мулти-регионален, вертикално интегриран производител на цимент, съчетаващ предприемаческия дух и оперативно съвършенство с уважение към хората, обществото и околната среда.
Титан Златна Панега Цимент АД, един от най-големите производители на строителни материали в България и на Балканите, компания на Титан Цимент Гърция, разширява своя екип и търси да наеме СТАЖАНТИ В ОТДЕЛ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА. 

С какво ще се занимавате докато сте при нас:

 • ще работите и ще се учите от екип опитни и квалифицирани специалисти;
 • ще участвате в инспекциите на работната площадка;
 • ще подпомагате подготовката на обучения по безопасност;
 • ще участвате в разработката на инструкции за безопасна работа;
 • ще се учите да идентифицирате опасностите и да определяте нивото на риска;
 • ще участвате в процеса за избор на мерки за намаляване на риска;
 • ще наблюдавате процесите на периодично инспектиране на системите за защита;
 • ще подпомагате отдела в организацията и архивирането на документи свързани с БЗР;
 • ще имате възможност да предлагате подобрения в съществуващите методи за обработка на информацията свързана с БЗР. 

Ние бихме избрали вас, защото:

 • сте студент в III курс на обучение или завършил висше техническо образование в областта на безопасност и здраве при работа, електротехника, електроенергетика, електрообзавеждане и aвтоматика,  топлоенергетика и ядрена енергетика, машиностроене, хидравлична и пневматична техника;
 • владеете добре английски език;
 • притежавате добра компютърна грамотност;
 • имате желание за работа в индустриална среда; 
 • вие сте готов да посрещате реални бизнес предизвикателства;
 • вие сте целеустремен, любопитен и организиран;
 • искате да работите в екип;
 • готов сте да пътувате.

Вие бихте избрали нас, защото: 

 • ще научите повече за съвременните методи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • ще придобиете практически опит в динамична работна среда
 • ще бъдете част от бързоразвиваща се международна компания
 • ще ви предоставим платен стаж с минимална продължителност 1 месец (и възможност за продължаване от 3 до 6 месеца)
 • ще работите в безопасна среда
 • ще ви осигурим храна и безплатен транспорт от маршрутите: София, Плевен, Ловеч, Луковит и Тетевен

Месторабота с. Златна Панега 
В случай, че желаете да кандидатствате за позицията, моля изпратете автобиография. 
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"