Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Стажове

Отрасъл: Електроника
Вид: Стаж
Фирма: Adecco Bulgaria
1766 Sofia, Mladost 4 Business Park Sofia, Building 11A, Floor 2, България
Отрасъл: Селско, горско стопанство и рибовъдство
Вид: Стаж
Русе, Бълагрия
Отрасъл: Селско, горско стопанство и рибовъдство
Вид: Стаж
Русе, Бълагрия
Отрасъл: Селско, горско стопанство и рибовъдство
Вид: Стаж
Русе, Бълагрия
Отрасъл: Банково дело
Вид: Стаж
Фирма:
,
Отрасъл: Банково дело
Вид: Стаж
Фирма:
,
Отрасъл: Банково дело
Вид: Стаж
Фирма:
,
Отрасъл: Компютри, софтуер
Вид: Стаж
Фирма:
,
Отрасъл: Счетоводство и одит, финанси
Вид: Стаж
Фирма:
,
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"