Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Шишеджам

Дейност
Шишеджам е една от най-утвърдените индустриални организации в световен мащам, тя е истински глобален играч със своя износ за над 150 страни и операции в 14 държави.
Описание

Шишеджам оперира в сферата на плоското стъкло, домакинското стъкло, стъкления амбалаж и химическата промишленост с общо 45 завода, с над 25 000 служители.

Ръководство
Управител
проф. д-р Ахмет Кърман
За контакт
Адрес
кв. Въбел, Индустриална зона
Град
Търговище
Държава
България
Телефон
0601 47771
0601 47770
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"