Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Позиции

Отрасъл: Текстилна индустрия
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Счетоводство и одит, финанси
Вид: Почасова работа
Русе , България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Администрация
Вид: Пълен работен ден
Фирма: Adecco Bulgaria
1766 Sofia, Mladost 4 Business Park Sofia, Building 11A, Floor 2, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Компютри, софтуер
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Интернет и електронна търговия
Вид: Пълен работен ден
Варна, Bulgaria
Отрасъл: Интернет и електронна търговия
Вид: Пълен работен ден
Варна, Bulgaria
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"