Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Позиции

Отрасъл: Селско, горско стопанство и рибовъдство
Вид: Пълен работен ден
Русе, Бълагрия
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Счетоводство и одит, финанси
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Текстилна индустрия
Вид: Пълен работен ден
Фирма: Ричмарт
Русе, България
Отрасъл: Текстилна индустрия
Вид: Пълен работен ден
Фирма: Ричмарт
Русе, България
Отрасъл: Транспорт и логистика
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Транспорт и логистика
Вид: Почасова работа
Русе, България
Отрасъл: Администрация
Вид: Почасова работа
Русе, Бълагрия
Отрасъл: Компютри, софтуер
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"