Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Позиции

Отрасъл: Текстилна индустрия
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Образование и курсове, научна дейност
Вид: Почасова работа
Русе, Бълагрия
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Интернет и електронна търговия
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Транспорт и логистика
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Фирма: Оргахим АД
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Русе, Бълагрия
Отрасъл: Производство
Вид: Пълен работен ден
Русе, Бълагрия
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"