Русенски университет
"Ангел Кънчев"

АСТРА БИОПЛАНТ Груп ЕАД

Дейност
Производство на биодизел, растителни масла, шрот и глицерин.
Описание

АСТРА БИОПЛАНТ Груп ЕАД стартира своята дейност през 2007г. В състава на групата влизат няколко производствени предприятия – АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД, ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ОЛЕО ПРОТЕИН ЕООД и ХАЙ ПРОТЕИН в гр. Провадия. Основната им дейност включва производството на биодизел, глицерин, шрот и растителни масла основно от рапица и слънчоглед. За осигуряване качеството на суровините и готовата продукция дружеството разчита на собствена акредитирана лаборатория разполагаща с високотехнологично оборудване. Производствените мощности са напълно автоматизирани и иновативни, а благодарение на професионалната работа на специалистите ни, непрекъснато се реализират дейности по оптимизиране и подобряване на производствените процеси с цел намирането на по-ефективни и екологични решения.

Ръководство
Управител
Димитър Минчев
За контакт
Адрес
бул. "Тутракан" № 100
Град
Русе
Държава
България
Телефон
+359 892 750 944
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"