Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Учител

Отрасъл
Образование и курсове, научна дейност
Вид
Пълен работен ден
Публикувана на
17.11.2020 00:00:00
Фирма 
Град
София  
Държава
България 
Лице за контакти
Миглена Христова 
Телефон
+359 2 988 06 88 
e-Mail


Описание

„Заедно в час“ работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му. Мисията на организацията е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които да работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България. "Заедно в час" предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие - "Нов път в преподаването”. В нея участниците преминават през множество обучения, които надграждат тяхното разбиране за преподаването, получават менторска подкрепа, придобиват учителска правоспособност и работят на пълен работен ден като учители в училища с резултати под средните за страната. Програмата включва и възможности за кариерно развитие след двете години, финансов стимул по време на лятното обучение и достъп до професионални контакти. За да кандидатствате за участие в програмата, не е необходимо да имате предишен опит като учител или педагогическа правоспособност. Задължително е да сте завършили бакалавърска степен до 1 септември 2021 г. Програмата на "Заедно в час" е отличена като "Най-добра програма за кариерно развитие" и "Най-добра обучителна програма" в конкурса "Работодател на годината 2018" на форума „Кариера в България – Защо не?“.  “Заедно в час” е “Най-желан работодател” в категория Образование според проучването Employer of Choice 2019.

Като участник в програма “Нов път в преподаването” на "Заедно в час" вие получавате:

• обучение по специално разработена от „Заедно в час“ програма за ефективни учители – включва доказали се образователни модели като „Преподавай като лидер” („Teaching as leadership“) и Universal Design for Learning;

• сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет партньор на организацията (за участниците, които нямат такава) - “Заедно в час” осигурява покриването на семестриалните такси към университета;

• двугодишен трудов договор като учител в училище партньор на “Заедно в час” в един от регионите, които обхваща програмата.

• менторска подкрепа от опитен професионалист;

• финансов стимул от "Заедно в час" за периода на задължителното и присъствено лятно обучение (юли – август 2021г.);

• развитие на професионални и лидерски умения - както специфични за преподаването, така и универсални за бъдещи кариерни посоки;

• осъществяване на летен проект или стаж между двете години;

• достъп до общността на „Заедно в час“ от над 500 участници и възпитаници на програмата  и до международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;

• директна подкрепа за успешна реализация след двете години в една от приоритетните за „Заедно в час“ сфери като преподаване в училище и училищно лидерство, политики в сферата на образованието и работа на общностно ниво;

• възможности за дългосрочна професионална ангажираност както в училището, в което ще преподавате за две години, така и в екипа на организацията, международната ни мрежа или в партньорските ни организации.

За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:

да сте завършили или да ви предстои да завършите висшето си образование (минимум степен бакалавър) до 1 септември 2021 г.

да имате възможност да участвате в целодневно (в рамките на работния ден) интензивно лятно обучение - Летен институт - за период от 6 до 7 последователни седмици от юли 2021г.

да сте готови да работите като учител на пълен работен ден през двете години на програмата;

• да сте силно мотивирани да работите за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравния достъп до качествено образование;

• да владеете български език на отлично писмено и говоримо ниво.

Краен срок за попълване на формуляра за кандидатстване - 25 ноември 2020 г.

"Заедно в час" е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Обучителните програми на “Заедно в час” са официално одобрени от Министерството на образованието и науката.

Месторабота Русе;

Подходяща и за студенти;

Подходяща и за кандидати с малък или без опит;

Заплата от 1010 до 1260 BGN (Бруто)

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"