Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Заедно в час

Дейност
Неправителствена организация, чиято мисия е да осигури достъп на всяко дете в България до качествено образование, независимо кое училище посещава, в кое населено място живее и какви са финансовите възможности на неговите родители. Фондацията постига своята мисия, като подбира и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери в българската образователна система и общество. Всеки един от тях успешно подкрепя своите ученици да развият максимално потенциала си и да променят нагласите си към своя собствен успех и желание за личностно и професионално развитие. От началото на учебната 2015-2016 година учителите по програма Заедно в час ще бъдат 100 и ще преподават в 55 училища в 8 области в Западна, Централна и Североизточна България. Заедно в час си поставя амбициозната цел до 10 години да бъде преодоляна функционалната неграмотност в България, като има по 200 нови учители на година и бъде обхваната поне една десета от учениците в България. Фондацията е част от международната мрежа Teach For All, която която успешно работи за подобряване на достъпа до качествено образование в 35 страни на 5 континента. Заедно в час е организация, която вярва, че ключът към всяко успешно начинание са хората. За това ние привличаме най‐добрите млади хора към екипа си, инвестираме в тяхното обучение и развитие и ги подкрепяме в това да поемат отговорност за позицията си. Важна част от екипа на Заедно в час са именно нашите стажанти, които подпомагат организацията във всяко едно нейно направление. Стажантите ни са завършили разнообразни профили в най‐престижните български и чужди университети като: СУ, УНСС, ТУ София, Harvard University, Cambridge University, Duke University, India Institute of Technology и др.
Описание
За контакт
Адрес
ул. „Иван Денкоглу“ № 19, гр. София 1000
Град
София
Държава
България
Телефон
+359 2/ 9880688
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"