Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Алумни секции

В структурата на факултета функционират четири катедри: Катедра Земеделска техника; Катедра Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии; Катедра Топлотехника, хидравлика и екология и Катедра Промишлен дизайн.
Секцията е за студенти, завършили специалност Автомобилен транспорт, трактори и кари.
Студенти и докторанти, завършили Русенски университет "Ангел Кънчев".
Секцията е за служители на фирма "Монтюпе", които са завършили специалност "Електроника" или работят в съответната област.
Индивидуални участници в алумни мрежата
Група по електроника и електротехника
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"