Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Стажант - Проектант на Аналогови Интегрални Схеми

Отрасъл
Електроника
Вид
Учебно-производствена практика
Публикувана на
19.04.2019 00:00:00
Фирма 
Град
Русе 
Държава
България 
Лице за контакти
Деян Левски 
Телефон
+359896399662 
e-Mail


Описание

Фотолитикс е конструкторска група специализираща в проектирането на CMOS фотоматрици за индустриално машинно зрение, миниатюрни ендоскопски сензори, сензори за рентгенови камери и ASIC интегрални схеми със смесени сигнали. Ние сме група от професионалисти с опит и умения в микроелектрониката на световно равнище и се отличаваме с многодесетилетен опит в проектирането на интегрални схеми свързани с фотоника и светлинни сензори. Чрез нашата широка мрежа от връзки, ние се отличаваме като малка конструкторска къща предлагаща изключително добри възможности за кариерно и професионално развитие.Предлагаме стаж върху проектиране на аналогови модули част от настоящ проект - бърза линейна CMOS фотоматрица с индустриално приложение.

 

Времетраенето на стажът може да бъде гъвкаво - от 3 до 12 месеца и съобразено според програмата на кандидатите. В зависимост от това в коя година се намирате стажът може да прерастне в задание за съвместна разработка на дипломна работа, която довежда до изработката и измерването на реален чип произведен от полупроводниковите партньори на Фотолитикс. След успешното завършване на стажантската програма вие имате възможността да продължите работа като инженер-конструктор на аналогови интегрални схеми и фотоматрици. При нас има широко поле за развитие и съвместна работа с чуждестранни партньори и университети. Фотолитикс окуражава публикуването на статии и участие и представяне на предварително определени идеи в международни журнали и конференции.

Офисът на Фотолитикс се намира в центъра на гр. Русе и предлага редица удобства за работа като възможност за ненормирано работно време и лесен и комуникативен достъп. В случай на интерес от кандидати които са в друга точка на страната указваме финансова и логистична помощ по преместване и намиране на квартира.

 

Изискванията и задълженията към кандидатите са следните:

 

Специфични задължения:

◇ Поемане на опит и знания в сферата на аналоговата схемотехника

◇ Проектиране на схеми и топологичен лейаут на аналогови блокове според напътствията на по-опитни конструктори

◇ Тест и характеризация на предишно произведели модули и аналогови интегрални схеви

 

 


Изисквания

 

Изисквания към кандидатите:

◇ Да бъдат в своята 3та или 4та година от университетсктата си програма по Електроника, Физика, Телекомуникации, Електроинженерство или Автоматизация

◇ Да бъдат самомотивирани и желаещи да развиват уменията си по електроника и микроелектроника

◇ Да бъдат запознати с общите принципи на работа с осцилоскоп, логически анализатор, сигнал генератор, мултимер и др.

◇ Добри комуникативни умения и ниво на владеене на английски език

 

Други познания и опит в една или повече от следните сфери се предпочита, но не е задължителна:

◇ Добра основа във фундаменталната физика, електромагнетизъм, полупроводникова физика или сигнали и системи

◇ Опит с хоби проекти по електроника

◇ Да бъдат запознати с линукс операционни системи и програмни езици като С, Python, Shell, Perl, Java

 

Образование:

◇ На път да получат своята бакалавърска или магистърска степен в сферата на електроинженерството, физика или друга подобна припокриваща се сфера

◇ Да бъдат активни в работата си и вземането на решения

 

Заплащане:

◇ Трудов договор, заплащането варира спрямо опитът и мотивацията на студента.

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"