Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Машинно-технологичен факултет

Отрасъл: Производство
Вид: Учебно-производствена практика
Фирма: Каолин АД
Сеново, България
Отрасъл: Производство
Вид: Учебно-производствена практика
Фирма: Алкомет АД
Шумен, България
Отрасъл: Производство
Вид: Учебно-производствена практика
Фирма: СТАРТ АД
Добрич, България
Отрасъл: Машиностроене
Вид: Учебно-производствена практика
Фирма: СПАРКИ АД
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Учебно-производствена практика
Фирма: NES Ltd.
Шумен, България
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"