Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Факултет Електротехника, електроника и автоматика

Отрасъл: Образование и курсове, научна дейност
Вид: Учебно-производствена практика
Русе, Бълагрия
Отрасъл: Производство
Вид: Учебно-производствена практика
Фирма: Оргахим АД
Русе, България
Отрасъл: Производство
Вид: Учебно-производствена практика
Фирма: Алкомет АД
Шумен, България
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"