Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Факултет Електротехника, електроника и автоматика

Отрасъл: Електроника
Вид: Учебно-производствена практика
Фирма: Елси ООД
Русе, България
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"