Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Факултет Бизнес и мениджмънт

Отрасъл: Образование и курсове, научна дейност
Вид: Учебно-производствена практика
Русе, Бълагрия
Следваща страница
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"