Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Учител в детска градина

Отрасъл
Образование и курсове, научна дейност
Вид
Почасова работа
Публикувана на
18.05.2020 00:00:00
Фирма 
Град
Русе 
Държава
Бълагрия 
Лице за контакти
Мариана Статева 
Телефон
0895 72 62 45 
e-Mail


Описание

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА "СМЕХОРАНИЯ" ЕООД

 

- Владее различни методи на обучение и възпитание и прилага разнообразни образователни материали.

- Владее разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на постиженията на децата.

- Умее да определя различните образователни потребности на децата и да работи за максимално развитие и изява на всяко дете съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания. Прилага диференциран подход при обучението и възпитанието на децата

- Осигурява предпоставки за развитие на детското творчество.

- Съдейства за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всяко дете, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания.

-Умее да работи в екип.

- Креативен

- Обича децата, проявява търпимост, има желание да работи в постоянно развиващ се творчески колектив

- Развива емоционалната си интелигентност

- 4-часов работен ден с перспектива за увеличаване на работното време и възнаграждението

- Почива в събота и неделя и на всички официални празници

 

Постоянна работа;

Непълно работно време;

 

Подходяща и за студенти;

Подходяща и за кандидати с малък или без опит;

 

Заплата от 400 до 500 BGN (Бруто)

 

Адрес: гр. Русе-7000, ул."Вардар"6

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"