Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Стажанти общобанково обслужване – Русе

Отрасъл
Банково дело
Вид
Стаж
Публикувана на
24.06.2015 09:23:01
Фирма 
 
Град
 
Държава
 
Лице за контакти
Райфайзенбанк (България) EАД  
Телефон
http://www.jobs.bg/f2806092  
e-Mail


Описание

- Контактувате с клиенти във връзка с предлагане продуктите и услугите на банката
- Участвате в процеса по изготвяне на различни справки и документи
- Осигурявате техническа и административна помощ по всички въпроси, свързани с дейността на банковия офис

 


Изисквания

- Студенти 2-ри, 3-ти, 4-ти курс или завършено висше икономическо образование
- Много добри комуникативни умения
- Добро ниво на владеене на английски език е предимство
- Инициативност и бързо адаптиране към промени
- Умения за работа в екип

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"