Русенски университет
"Ангел Кънчев"

СТАЖАНТ ЮРИСКОНСУЛТ

Отрасъл
Правни и юридически услуги
Вид
Стаж
Публикувана на
12.09.2018 00:00:00
Фирма 
Град
Русе 
Държава
Бълагрия 
Лице за контакти
Христиан Даскалов 
Телефон
+359 2 987 22 86 
e-Mail


Описание

За позицията:

  • Стажантската позиция е подходяща за студенти по право с интереси в сферата на публичното управление.
  • Стажантът ще подпомага Директора на Националния студентски дом (www.studenthouse.bg) по линия на изпълнението на неговите служебни ангажименти, съгласно Правилника за устройството и дейността на НСД. 
  • Стажантът ще има осигурена оперативна свобода при работата си по възложението, в т.ч. възможност да работи дистанционно по реализацията на определени задачи.

Изисквания:

  • Познания в сферата на публичното управление. С предимство ще се разглеждат кандидатури на студенти с реализирани разработки по темата (в т.ч. академични и такива с практически характер).

За институцията:

  • Съгласно Постановление №65 на Министерски съвет от 5 април 1999г., Националният студентски дом e самостоятелно юридическо лице със седалище в гр. София и адрес на управление пл. Народно събрание 10. Институцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на образованието и науката.
  • Националният студентски дом организира и подпомага дейности на студентите в областта на изкуството, културата, образованието и науката; предоставя информация и съдейства на студентите за намиране на работа, за упражняване на спортни занимания, отдих и туризъм.

За програмата:

  • Програмата за студентски стажове в държавната администрация е неплатена.
  • При успешно приключване на програмата се издава удостоверение за проведен стаж и оценка на придобитите знания и умения. Документите могат да послужат за придобиването на академични кредити, както и при кандидатстването пред бъдещи работодатели.
  • Всички подробности по отношение на програмата са описани в Наредбата за студентските стажове в държавната администрация.

 

Позициите ще бъдат отворени и ще се кандидатства онлайн чрез централизирания портал за студентски стажове в държавната администрация на www.staj.government.bg до 23.09.2018 г. включително. Провеждането им ще може да бъде реализирано както в присъствена, така и в дистанционна форма,
което ги прави удачни за студенти от цялата страна. Позициите периодично ще се обновяват в рамките на академичната година.

Цялата информация по темата е налична на следния адрес:
https://studenthouse.bg/2018/08/22/internships/

 

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"