Русенски университет
"Ангел Кънчев"

СТАЖАНТ В ОТДЕЛ СНАБДЯВАНЕ

Отрасъл
Производство
Вид
Стаж
Публикувана на
21.11.2023 00:00:00
Фирма 
Град
с. Златна Панега 
Държава
Bulgaria 
Лице за контакти
Мария Пенчева 
Телефон
+359898770763 
e-Mail


Описание

ТИТАН е международен производител на цимент и строителни материали с над 120 години опит в индустрията, който постоянно се води от своя ангажимент за устойчиво развитие. Компанията обслужва клиенти в над 25 страни по света чрез мрежа от 14 циментови завода и 3 завода за смилане на цимент. ТИТАН управлява кариери, бетонови центрове , терминали и други производствени мощности и дистрибуторски центрове като  осигурява работа на около 5 400 души по целия свят.

„Златна Панега Цимент” АД е с над 100 години опит в тежката промишленост и е един от основните производители на качествен цимент в страната. Компанията се стреми постоянно да допринася към подобряването на стандарта на живот в региона, спомага за опазването на околната среда и подкрепя социални и културни дейности. За поредна година стартира нашата стажантска програма, която цели развитието на млади хора, които да имат желание за работа и споделят нашата ценностна система. Екипът ни търси стажант в отдел Снабдяване. 

С какво ще се занимавате докато сте при нас:
• Ще работите и ще се учите от екип от опитни и квалифицирани специалисти;
• Ще се запознаете с цялостната организацията на процеса за снабдяване със суровини, материали и услуги;
• Ще подпомагате отдела при събирането и анализирането на данни, организация и проследяване на доставките на материали и услуги;
• Ще научите как чрез интегрирана системата SAP се осъществява комуникация и контрол върху цялостният бизнес процес;
• Ще имате възможност да  участвате в процеса на оценка и анализ на доставчиците.

Ние бихме избрали вас, защото:
• сте студент в III или IV  курс на обучение, или сте завършил висше образование, с икономическа или инженерна специалност • владеете добре английски език;
• притежавате добра компютърна грамотност;
• вие сте целеустремен, любопитен и организиран;
• искате да работите в екип;
• готов сте да пътувате.

Вие бихте избрали нас защото:
• ще научите повече за съвременните методи в процесите на снабдяване със суровини, материали и услуги;
• ще придобиете практически опит в динамична работна среда;
• ще бъдете част международна компания;
• ще ви предоставим платен стаж с минимална продължителност 1 месец (и възможност за удължаване от 3 до 6 месеца);
• ще ви осигурим храна и безплатен транспорт от маршрутите: София, Плевен, Ловеч, Луковит и Тетевен.

Налага се пътуване до с. Златна Панега. 

Ако сме предизвикали вашия интерес:
Моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на български език. 

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"