Русенски университет
"Ангел Кънчев"

СТАЖАНТ В ОТДЕЛ ПЛАНИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

Отрасъл
Производство
Вид
Стаж
Публикувана на
21.11.2023 00:00:00
Фирма 
Град
с. Златна Панега 
Държава
Bulgaria 
Лице за контакти
Maria Pencheva 
Телефон
0898770763 
e-Mail


Описание

ТИТАН е международен производител на цимент и строителни материали с над 120 години опит в индустрията, който постоянно се води от своя ангажимент за устойчиво развитие. Компанията обслужва клиенти в над 25 страни по света чрез мрежа от 14 циментови завода и 3 завода за смилане на цимент. ТИТАН управлява кариери, бетонови центрове , терминали и други производствени мощности и дистрибуторски центрове като  осигурява работа на около 5 400 души по целия свят.

„Златна Панега Цимент” АД е с над 100 години опит в тежката промишленост и е един от основните производители на качествен цимент в страната. Компанията се стреми постоянно да допринася към подобряването на стандарта на живот в региона, спомага за опазването на околната среда и подкрепя социални и културни дейности. За поредна година стартира нашата стажантска програма, която цели развитието на млади хора, които да имат желание за работа и споделят нашата ценностна система. Екипът ни търси стажант за отдел Планиране и Отчетност. 

С какво ще се занимавате докато сте при нас:
• ще работите и ще се учите от екип от опитни и квалифицирани специалисти;
• ще се запознаете със структурата и организацията на работа в отдел Планиране и отчетност;
• ще се запознаете със системата за управление на бизнеса SAP R3;
• ще участвате в събирането и анализа на данни нужни за оперативните решения; 
• ще наблюдавате и подпомагате процеса по събиране на информация и изготвянето на цялостен отчет за ръководството;
• ще участвате заедно с екипа в инвентаризацията на складовете за готова продукция и суровини;
• ще се запознаете с начина на бюджетиране и последващ контрол.

Ние бихме избрали вас, защото:
• сте студент последен курс на обучение или завършил висше образование, специалност „Счетоводство и контрол”, „Финанси” или друга икономическа специалност;
• владеете добре английски език;
• притежавате добра компютърна грамотност - MS Excel;
• вие сте целеустремен, любопитен и организиран;
• искате да работите в екип.

Вие бихте избрали нас, защото:
• ще придобиете практически опит в динамична работна среда;
• ще бъдете част от международна компания;
• ще ви предоставим платен стаж на трудов договор с минимална продължителност 1 месец, възможност за продължаване от 3 до 6 месеца и възможност за постоянен договор при добро представяне. 

 
Ако предложението представлява интерес за Вас и желаете да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани като конфиденциални.

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"