Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Стажант в Детска градина “Росица"

Отрасъл
Образование и курсове, научна дейност
Вид
Стаж
Публикувана на
25.03.2021 00:00:00
Фирма 
 
Град
 
Държава
 
Лице за контакти
Образователен комплекс “Цар Симеон Велики” 
Телефон
+359 879 216 099 
e-Mail


Описание

Образователен комплекс “Цар Симеон Велики” е събирателна структура, която предлага нов и успешен модел на учебната система. В него е вплетена визията
на собствениците на комплекса – д-р Милен Врабевски и д-р Росица Врабевска, как трябва да изглежда и какво трябва да предлага качественото образование
– подготовка за новата, динамично променяща се и изискваща реалност.

Комплексът се състои от Частна детска градина “Росица” с два филиала – в кв. Бояна и с. Иваняне, Частно училище “Цар Симеон Велики”, Частна гимназия
по природни науки и предприемачество “Асен Йорданов” и Център за обучение “Цар Симеон Велики”.

В двата филиала на Частна детска градина “Росица” екипът развива интересите, способностите и таланта на децата, съобразявайки се с индивидуалната им динамика. Програмата включва интерактивни форми и методи на обучение и възпитание, подготовка по английски и немски език, модули и занимания по опазване на околната среда. Допълнителните занимания са в театрална група, вокална група, приложно изкуство, музикални инструменти, народни танци, плуване, футбол, йога за деца, бойни изкуства.

Ние сме Частна детска градина “Росица”! Основната цел на нашия екип е да отглежда и възпитава най-ценното – децата. Повече от пет години ЧДГ „Росица“ преподава STEM (наука, технологии, инженерство и математика), възползвайки се от доказана методология за изграждане на социални умения, себепознание и изследователски подход. В спокойна, благоприятна и щастлива среда, нашата мисия е децата да пребивават в пространство на познание, общуване, творчество и игра, реализирани от висококвалифицираните ни педагози.

Създадохме двата филиала на Частна детска градина "Росица" – в кв. Бояна и в с. Иваняне – с много любов, желание и труд!

Стремежът ни е в детската градина да се създават условия и предпоставки не за усвояване на готови знания, а за прилагане на различни стратегии, които да стимулират личните и социалните компетентности на децата. Използваме методи, които предизвикват любопитството на детето, провокират, ангажират.

Нашите цели са:

● Развитие на интересите, способностите и талантите на детето, съобразявайки се с индивидуалната динамика в неговото развитие.

● Развитие на способност за концентрация, устойчивост на вниманието, съхраняване на информация и способност за възпроизвеждане.

● Изграждане на комплекс от дейности, осигуряващи оптимални педагогически условия за ранна социализация на децата, за тяхното здравословно, интелектуално и личностно развитие.

● Създаване на комфортна и топла атмосфера, в която децата се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности.

Роля на стажанта:

● Прилага индивидуален и диференциран подход към децата, съобразно възрастовите и индивидуални особености на развитие.

● Подпомагат дейността на учителя по време на ситуации от 20-30 мин.

● Подпомага спазването на очакванията за поведение на територията на детската градина.

● Обгрижва и ангажира децата по време на свободното време и игри навън.

● Помощник-възпитателят подпомага организацията на цялостния педагогически процес във филиала на ДГ “Росица”, Иваняне и съдейства за осъществяване на връзка със семейството.

● Помощник-възпитателят споделя отговорността за опазване живота и здравето на децата и следи за спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания.

● Помага при подбора на играчки според възрастовите особености на децата и спецификата на играта. По време на сюжетно-ролевите игри помощник-възпитателят може да заеме и определена роля в играта.

● Помощник-възпитателят стимулира участието на детето в играта. Той подпомага и активно участва в процеса на игровата дейност на децата, познава същността, етапите и функциите на играта и ги прилага според нейната специфика.

● Помощник-възпитателят отговаря за хигиенното обгрижване, хранене, сън и свободни игри на децата с внимание, търпение и любов.

● Допълнителни отговорности, в зависимост от нуждите за периода.

Какво очакваме от стажантите си:

● Мотивираност и готовност за принос към целите на ДГ “Росица”.

● Отговорност, професионализъм и коректност.

● Внимание към детайла и завършеност на крайните продукти.

● Желание да подобряват уменията си и да се развиват.

● Проактивност и полза на другите.

● Студенти “Начална и предучилищна педагогика”, “Психология”, “Логопедия”.

Какво стажантите получават от стажа си при нас:

● Възможност да вземат участие във важна кауза, като междувременно се забавляват с работата, която вършат.

● Опит в работата с деца.

● Възможност да развият комуникационните си умения и да работят в позитивен екип с динамичен график.

● Възможност да използват и развиват нови умения /адаптация при промени, организираност и стратегическо планиране, работа в екип/.

● Възможност да допринасят за развитието на организация с амбициозна и важна за всички ни роля.

● Гъвкавост в определянето на работните часове и работното място, по предварително уговорен график. Детската градина има 2 локации.

● Обучение.

● Детайлна препоръка след успешно приключване на стажа.

Кандидатстване:

● Изпратете актуално CV (с последна завършена степен, курсове и извънкласни дейности).

● Следващите стъпки включват интервю.

● Старт на стажа – възможно най-скоро.

Условия на работа:

● Работно място с перспектива и възможност за израстване.

● Мотивиращо възнаграждение.

● Работа в млад и вдъхновяващ екип.

● Работна среда, изградена върху подкрепа и сътрудничество.

● Възможност за създаване на иновативни продукти – отворени сме към нови идеи.

● Работни часове на седмица: по договаряне.

● Регламентирано време за почивка.

● Различни системи за бонификация.

● Продължителност: 6 месеца минимум (по договаряне).

● Мениджър на стажанта: в зависимост от проекта, по който работи стажантът, той ще има основен мениджър, но също така има възможност да работи с нашите ментори и партньори.

● Работа по един основен проект с възможност за включване в проекти на други стажанти.

● За повече информация, моля да се свържете с office@tzarsimeon.bg.

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"