Русенски университет
"Ангел Кънчев"

СТАЖАНТ – МЕНИДЖЪР ПРОЕКТИ

Отрасъл
Текстилна индустрия
Вид
Стаж
Публикувана на
14.09.2018 00:00:00
Фирма 
Град
Русе 
Държава
България 
Лице за контакти
Юлия Руссо 
Телефон
082 806035 
e-Mail


Описание

"ДЕЛТА ТЕКСТИЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД е част от глобалната текстилна организация "ДЕЛТА ГАЛИЛ ИНДЪСТРИЙЗ", специализирана в производството и търговията с чорапи и бельо. Дизайнерските центрове за развитие, както и производствените бази на компанията са разположени в повече от 10 държави, на 4 континента. Компанията поддържа договори със световни марки като Nike, Columbia и LittleMatched. Компанията търси да назначи подходящ кандидат СТАЖАНТ по Проект „Младежка заетост”.

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ НАС:
• Опит и знания – да работите по проекти, свързани със световно признати системи за управление оптимизация на бизнес-процеси – LEAN; 5S System, Kai Zen;
• Предизвикателство – да бъдете част от една нова система за реализиране в производството на международни управленски практики;
• Престижна работа – да работите в утвърдена компания при високи международни стандарти;
• Социални придобивки - безплатен транспорт, ваучери за храна и допълнителна медицинска застраховка, карти с отстъпки;
• Възможност - сключване на трудов договор за период от 6 месеца, с възможност за удължаване и/или назначаване на постоянен трудов договор.

КАКВО ИЗИСКВАМЕ ОТ ВАС:
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ от ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“:
• Възраст до 29 г. включително;
• Постоянен или настоящ адрес в град Русе;
• Безработни – регистрирани в Бюро по труда - Русе;
• Липса на каквато и да е форма на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности;
• ЛИПСА НА ОПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, КОЯТО Е ЗАВЪРШЕНА;

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:
Висше образование, степен Бакалавър или Магистър по специалност Европеистика и Глобалистика; Бизнес и мениджмънт; Маркетинг, Индустриален мениджмънт; Бизнес администрация; Стопанско управление; Психология; Икономика на труда; Икономика; Бизнес икономика; Публична администрация;
• Много добра компютърна грамотност - MS Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint);
• Много добра владеене на английски език;
• Креативност и разчупено мислене.

Ако виждате успеха и професионалното си развитие в нашата фирма, очакваме от вас:
- Актуална автобиография;
- Препоръки (ако има такива).

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. "ДЕЛТА ТЕКСТИЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Адрес: бул. Тутракан 44, гр. Русе

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"