Русенски университет
"Ангел Кънчев"

СТАЖАНТ ЕКСПЕРТ ПО ПРОДАЖБИ

Отрасъл
Производство
Вид
Стаж
Публикувана на
25.07.2019 00:00:00
Фирма 
Град
Русе 
Държава
България 
Лице за контакти
Десислава Ковачева 
Телефон
082 886258 
e-Mail


Описание

“ОРГАХИМ“ АД е с дългогодишна история в производството на лакове, бои, мазилки и химически продукти. Компанията търси : СТАЖАНТИ по Проект „Нова възможност за младежка заетост”, в изпълнение на схема „Младежка заетост“.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“:

• Да са на възраст до 29 г. включително;

• Да са с постоянен или настоящ адрес в населеното място;

• Да не участват в никаква форма на заетост – регистрирани в Бюро по труда - София;

• Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности;

• ДА НЯМАТ ОПИТ ПО ПОЗИЦИЯТА, ЗА КОЯТО КАНДИДАТСТВАТ;

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Обслужва клиентите информационно по отношение на цена, характеристики и приложение на продуктите, наличност, срок на доставка

• Уточнява заявки за производство и доставка;

• Следи за складовите наличности;

• Оформя документи, съпровождащи доставката и експедицията на стоката; Издава първични счетоводни документи;

• Следи за изготвянето на досиета на фирмите, с които са осъществени контакти - предоставени оферти, копия от договори, рекламации и други споразумителни протоколи, извадки от седмични доклади, касаещи съответната фирма.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

• Висше икономическо образование – „Икономика“, „Икономически науки“, „Търговия“, „Стокознание“ или сходна;

Компютърна грамотност - MS Office (Excel, MS Word);

• Добри комуникационни умения и работа в екип;

английски език

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;

• Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки;

• Сключване на трудов договор за период от 6 месеца, с възможност за удължаване и/или назначаване на постоянен трудов договор;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Актуална автобиография;

• Копие на диплома за завършено образование.

 

Адрес: гр. Русе булевард "Трети март" 21

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"