Русенски университет
"Ангел Кънчев"

ПРОГРАМИСТ

Отрасъл
Компютри, софтуер
Вид
Стаж
Публикувана на
24.06.2015 09:11:15
Фирма 
 
Град
 
Държава
 
Лице за контакти
ВИП СОФТУЕР ООД 
Телефон
http://www.jobs.bg/f2805811  
e-Mail


Описание

1. Вътрешно обучение, непрекъснато самоусъвършенстване и развитие
– Запознаване с програмните продукти на фирмата (локални и WEB приложения).
– Изготвяне на техническа документация. Поддръжка и тестване на отделни модули.
– Проучване на потребностите на пазара и клиентите; Изготвяне на предложения за развитие и материали за сайтовете на продуктите

2. Работа с клиенти (телефон, e-mail, пряк контакт, онлайн)
– Техническа и системна помощ - за инсталация, настройки, архивиране ...;
– Съпорт за работа с продукта, обучение, проследяване на проблеми
– Представяне и внедряване на програмните продукти на компанията, организиране на заявки от клиенти; изготвяне на оферти; договаряне на условия
– Подготовка на материали за клиента (обучителни, рекламни, документация за техническа и системна помощ)

 


Изисквания

- ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – Компютърни системи и технологии, Информатика и информационни технологии, Информатика и информационни технологии в бизнеса, Икономическа информатика
- Без трудов стаж по специалността (изисквания на стажантската програма)
- До 29 годишна възраст
- Регистрирани в Дирекция Бюро по труда - Русе
- Отлична компютърна грамотност (тест)
- Комуникативност, аналитично мислене, точност и организираност
- Възможност за пътуване в страната
- Шофьорска книжка (активен шофьор)
- Инициатива за самообучение;

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"