Русенски университет
"Ангел Кънчев"

платена стажантска програма “Global Young Talent Program – Together”

Отрасъл
Производство
Вид
Стаж
Публикувана на
16.10.2018 00:00:00
Фирма 
Град
Търговище 
Държава
България 
Лице за контакти
Шенай Мехмедова  
Телефон
00359 888 986728 
e-Mail


Описание

Тракия Глас България ЕАД стартира платена стажантска програма “Global Young Talent Program – Together”. Стажанската програма е насочена към студенти от инженерните специалности на висшите учебни заведения в страната. Програмата ще бъде съобразена с учебния план, предпочитанията и възможностите на студентите.

Условия на стажанската програма:

  • Програмата е подходяща за студенти в бакалавърска степен на обучение, преминали трети или четвърти курс, студенти в магистърска степен на обучение, както и докторанти.
  • Предпочитани специалности – Машиностроителна техника и технологии, Електроника, Компютърни системи и технологии.

Области за провеждане на стажа:

  • Производство
  • Логистика

Продължителност на стажанската програма :

  • Платеният стаж в Дирекция Производство е с продължителност 10 месеца.
  • Платеният стаж в Дирекция Логистика е с продължителност 6 месеца.

Крайна дата за кандидатстване: 31.10.2018г.

Като стажант в нашата компания, вие получавате:

  • Ежемесечно възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната;
  • Осигурено работно облекло и лични предпазни средства;
  • Храна по време на провеждане на стажа;
  • Транспорт от и до работното място.

В случай, че предложението представлява интерес за Вас, може да изпратите автобиографията си на имейл адрес: smehmedova@sisecam.com. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"