Русенски университет
"Ангел Кънчев"

ОФИС СЪТРУДНИК Доставки и склад

Отрасъл
Електроника
Вид
Пълен работен ден
Публикувана на
22.05.2020 00:00:00
Фирма 
Град
Русе 
Държава
България 
Лице за контакти
Диан Тамахкяров 
Телефон
082/862788 
e-Mail


Описание

"ДИАНЕЛ" ЕООД търси да назначи ОФИС СЪТРУДНИК "Доставки и склад".

Основни отговорности:

Изпълнение на фирмени процедури, свързани с оперативната и административна дейност на фирмата;

• Осъществяване телефонни и Интернет комуникации, факсове, писма;

• Работа със складово-счетоводен софтуер във връзка с дейности свързани с обработката на сервизни поръчки; снабдяването, производството на продукти, тяхното съхранение, отчитане на вложени материали и наличности в склад;

• Организира приемането, съхраняването и предаването на стоки и материали.

• Приема и организира транспортирането, подреждането и комплектоването на стоки и материали.

• Отпуска стоки и материали срещу оформени по съответ­ния ред документи.

• Контролира качеството, количеството и комплектността на постъпващите в склада стоки и материали и съответствието им с придружаващите ги документи.

• Следи за състоянието на съхраняваните стоки и материали и прави предложения при възникнали проблеми.

• Участва при извършването на инвентаризации в склада.

• Подготвяне и оформяне на документи, отчети, справки, и др.;

• Изпълняване на други конкретно възложени задачи, свързани с дейността на фирмата.

Изисквания към кандидатите:

Опит на подобна позиция – минимум 1 година;

• Много добра компютърна грамотност: MS Office, e-mail; информационни системи за управление;

• Умения за работа с офис техника;

• Внимание към детайла и умения за работа с данни и документи;

• Mного добри комуникативни умения;

• Умения за работа в екип с резултатно-ориентиран подход в работата;

Предимство е представянето на препоръки от предишни работодатели.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю и тест.

Като кандидатствате по тази обява, Вие доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си фирмата, в която кандидатствате да ги обработва за целите, свързани с осъществяването на подбор и наемането на работници и служители. Обработването на Вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с тях нормативни актове в България. Личните Ви данни, предоставени за тези цели, ще се съхраняват и обработват като конфиденциална информация и ще бъдат защитени, съгласно закона и приложимите политики на компанията.

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"