Русенски университет
"Ангел Кънчев"

МЕХАНИК /ЕЛ.ТЕХНИК ЗА ШИВАШКА ФИРМА

Отрасъл
Текстилна индустрия
Вид
Пълен работен ден
Публикувана на
20.05.2020 00:00:00
Фирма 
Град
Русе 
Държава
България 
Лице за контакти
Румен Кожухаров 
Телефон
0898 61 20 20 
e-Mail


Описание

ТЪРСИМ МЕХАНИК / ТЕХНИК С ЕЛ.ПОЗНАНИЯ ЗА ШЕВНО ПРОИЗВОДСТВО.

ДА ПРИТЕЖАВА ШОФЬОРСКА КНИЖКА КАТЕГОРИЯ "В".

ВЪМОЖНО Е ДА ИМА СТАЖ И В СХОДНА ФИРМА.

Описание на длъжността:

- Участва в периодичните прегледи на машините, съоръженията и екипировката;

- Участва пряко в изпълнението на мероприятията по ремонта на оборудването, машините и инструменталната екипировка;

- Участва и дава мнение при подготовка на ремонта и профилактиката на машините и съоръженията;

- Участва в монтаж, пуск и настройка на нови машини и съоръжения;

- Участва в откриването на причините за аварии на оборудването и осъществява мероприятия за тяхното предотвратяване.

- Поддържа в изправност съоръжения и устройства, и осигурява правилната им и непрекъсната, безаварийна експлоатация;„

- Контролира изправността на машините и съоръженията, следи за тяхната работа, извършва периодичните технически прегледи и профилактика;

- Извършва текущото обслужване на поверените му за поддържане устройства, локализира и отстранява възникнали повреди в тях.

Изисквания:

-Комуникативност

-Организираност и спазване на процедури

-Задължителни познания по електротехника

-Образование:

o средно техническо – с опит и стаж по специалността;

o или Висше-техническо, машинна специалност – опит не се изисква;

- Задоволителни познания по механика, хидравлика, пневматика, заваръчни процеси, и др.;

- Шофьорска книжка – В;

Присъединете се към света на МИК-БГ ЕООД и в замяна ще получите:

-Постоянно работно място в компания с високи стандарти на работа и взаимоотношения между екипите;

- Периодични обучения за изпълнение на задълженията;

- Мотивиращо възнаграждение на база постигнат резултат;

- Възможност за допълнителни обучения и кариерно развитие;

Ако разпознавате себе си в горните редове и нашето предложение е интересно за Вас, изпратете ни актуална автобиография. Конфиденциалността е гарантирана. Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.

Адрес: Гр.Русе, Ул. " Мъглиж"4

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"