Русенски университет
"Ангел Кънчев"

МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ/МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

Отрасъл
Производство
Вид
Пълен работен ден
Публикувана на
22.05.2020 00:00:00
Фирма 
Град
Русе 
Държава
България 
Лице за контакти
Диан Тамахкяров 
Телефон
082/862788 
e-Mail


Описание

"ДИАНЕЛ" ЕООД търси да назначи МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ/МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ.

Основни отговорности:

• Настройва и работи на машина с компютърно управление;

• Комплектова инструментите, съгласно последователността на операциите в технологичната документация;

• Извършва настройка на инструментите и приспособления;

• Стартира управляващи програми;

• Тества новосъздадени програми за управление;

• Следи техническото състояние на машината и инструменталната екипировка;

• Следи за качеството на изработените детайли и съответствието им с изискванията, посочени в техническата документация.

Изисквания към кандидатите:

1. Да притежава образование: Средно образование.

2. Да има професионален опит: препоръчително 1 г.

3. Да може да разчита конструктивна и технологична документация и да има технически познания.

4. Да може да работи с измервателни инструменти.

5. Опит с управление на машини с цифрово управление в производствено предприятие е предимство.

6. Да ползва английски език при необходимост и да има компютърна грамотност.

7. Предимство е кандидата да представи препоръки от предишни работодатели.

8. Свидетелство за водач на електрокар и мотокар е с предимство.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю и тест.

Като кандидатствате по тази обява, Вие доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си фирмата, в която кандидатствате да ги обработва за целите, свързани с осъществяването на подбор и наемането на работници и служители. Обработването на Вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с тях нормативни актове в България. Личните Ви данни, предоставени за тези цели, ще се съхраняват и обработват като конфиденциална информация и ще бъдат защитени, съгласно закона и приложимите политики на компанията.

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"