Русенски университет
"Ангел Кънчев"

ИКОНОМИСТ ПЛАНИРАНЕ

Отрасъл
Текстилна индустрия
Вид
Пълен работен ден
Публикувана на
12.08.2019 00:00:00
Фирма 
Град
Русе 
Държава
България 
Лице за контакти
Кристина Кръстева 
Телефон
082 806035  
e-Mail


Описание

Публикувана на 19.06.2019

"ДЕЛТА ТЕКСТИЛ БЪЛГАРИЯ"  ЕООД е част от глобалната текстилна организация "ДЕЛТА ГАЛИЛ ИНДЪСТРИЙЗ", специализирана в производството и търговията с чорапи и бельо. Дизайнерските центрове за развитие, както и производствените бази на компанията са разположени в повече от 10 държави, на 4 континента. Компанията поддържадоговори със световни марки като Nike, Columbia и LittleMatched. Във връзка с окомплектоване на екипа си фирмата търси да назначи подходящ кандидат на длъжността:

ИКОНОМИСТ  ПЛАНИРАНЕ

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Участва в разработването на производствената програма и организира разпределението й по интервали и по производствени звена. Съдейства за актуализацията на производствената програма в резултат на промяна на поръчките, смени на приоритети или други непредвидени причини;
 • Планира и изготвя производствени планове, съобразно получените поръчки за производство, планирани доставки на материали и капацитета на производствените мощности;
 • Обезпечава производствените звена с необходимата техническа и технологична документация;
 • Осъществява ежедневен оперативен контрол на организацията на работата за отделните производствени звена;
 • Контролира правилното и целесъобразно разпределение на производственото оборудване; 
 • Поддържа и актуализира всички планови данни за детайлите на съответното производствено звено, необходими за планирането;
 • Анализира технологичните процеси, търси, изследва и оптимизира тесни места в производството.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Висше техническо или икономическо образование;
 • Добро ниво на владеене на MS Office пакет с фокус върху Excel и
 • Опит пир работа с ERP система е препоръчителен;
 • Владеене на Английски език на много добро работно ниво;
 • Изградени професионални умения за планиране на доставки и/или производство ще се считат за силно конкурентно предимство;
 • Умения за водене на бизнес комуникация;
 • Аналитично мислене и внимание към детайла;
 • Отговорност и добра работа в екип.

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 

 • Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
 • Стимулиращо трудово възнаграждение;
 • Пакет от социални придобивки: безплатен транспорт, ваучери за храна, допълнителна медицинска застраховка, карта за спорт и карти с отстъпки;
 • Сключване на трудов договор с възможност за дългосрочна заетост;
 • Стриктно спазване на трудовото законодателство – реален трудов договор; социални осигуровки.

 

Ако виждате успеха и професионалното си развитие в нашата фирма, очакваме от вас:
- Актуална автобиография;
- Препоръки (ако има такива).

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. "ДЕЛТА ТЕКСТИЛ БЪЛГАРИЯ"  ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор

Подходяща и за кандидати с малък или без опит

Адрес: бул. Тутракан 44, гр. Русе

 


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"