Русенски университет
"Ангел Кънчев"

СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВО

Публикувана на
21.04.2021 22:38:44
Фирма
Град
Шумен
Държава
България
Телефон


СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВО

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
* Проверява спазването на технологичния процес, посредством производствената документация;
* Проследява отклоненията в качествените показатели на готовата продукция;
* Осигурява контрола върху качеството на влаганите компоненти и материали;
* Подготвя и предоставя месечни доклади за качеството;
* Обучава екипа контрольори на качеството.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
• Висше техническо образование;
• Работа с техническа документация и измервателни уреди;
• Умения за работа с компютър.

 

Кандидатствайте на= h.stoyanov@burnit.bgОбратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"