Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Програма за професионална реализация на млади специалисти

Публикувана на
11.04.2019 12:55:32
Фирма
Град
Русе
Държава
България
Телефон
0700 10 375
e-Mail
WEB-сайт


Параметри на програмата:

Участници – Студенти (2-ри, 3-ти, 4-ти курс) или завършили висше образование с придобита образователна степен по специалности, подходящи за незаетите в Банка ДСК длъжностни позиции.

Обхват на програмата:

Вариант 1 – Първоначално провеждане на професионална учебна практика за максимум 3 месеца, с възможност за получаване на парична награда при отлично или много добро представяне. След изтичане на периода на учебна практика и при наличие на интерес – студентът може да получи покана за наемане на работа на трудов договор, като в случай, че кандидатът е в процес на придобиване на образователна степен за висше образование, поканата ще е придружена с Договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от Кодекса на труда.

Вариант 2 – Наемане на работа на трудов договор, придружен от договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от Кодекса на труда.

Основни ангажименти по Договор за придобиване на квалификация:

За банката – да заплати разходите за учебни такси от датата на сключване на договора до края на периода на обучение на съответния студент; да осигури подходящо работно време, съобразно утвърдения учебен план, по който се обучава студентът;  да осигури на студента необходимия платен отпуск за обучение по чл. 169 от Кодекса на труда, а при необходимост и неплатен отпуск по чл. 171 от Кодекса на труда, при условията за ползване по чл. 171а от Кодекса на труда.

За студента – да завърши в срок обучението си по уговорената квалификация; да работи в Банка ДСК през периода до успешното му дипломиране и още толкова години, колкото е била продължителността на финансираното от Банката обучение.

За контакти:

Владислава Фикова, тел. 02 93 91 516, имейл адрес: Vladislava.Fikova@dskbank.bg

Габриела Паунова, тел. 02 93 91 381, имейл адрес: Gabriela.Paunova@dskbank.bg

 Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"