Русенски университет
"Ангел Кънчев"

КУРС ”СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА”

Публикувана на
21.01.2019 15:23:28
Фирма
Град
Русе
Държава
България
Телефон
082/834 817
0887755116
e-Mail


за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

Военно окръжие – Русе Ви информира, че приема документи на кандидати за обучение в курсове по специална военна подготовка.

Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред

Структура, провеждаща курса „Специална военна подготовка“

Периодна обучение

Срок за подаване на документи

  1. 1.       

НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” -    

гр. Велико Търново

Курс „Тактика на мотопехотните войски”

(ВОС 1033)

08.04. - 19.04.2019 г.

22.02.2019 г.

  1. 2.       

НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - гр. Шумен

Курс „Комуникационни и информационни системи във въоръжените сили”

(ВОС 4103)

03.06.- 14.06.2019 г.

19.04.2019 г.

09.09.- 20.09.2019 г.

26.07.2019 г.

  1. 3.       

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - гр. Варна

Курс „Военноморска подготовка” (ВОС 3233)

12.08. -30.08.2019 г.

28.06.2019 г.

Обучението в курсове по специална военна подготовка се провежда само с български граждани успешно завършили обучението в курс по начална военна подготовка.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

  • настаняване, хранене, униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение;
  • безплатно медицинско и психологическо обслужване;
  • задължително застраховане.

Информация за курсовете по специална военна подготовка:

- Военно окръжие – Русе, ул.”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817.

         - интернет сайтове - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                                           - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"