Русенски университет
"Ангел Кънчев"

КУРС ”НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА”

Публикувана на
21.01.2019 15:21:51
Фирма
Град
Русе
Държава
България
Телефон
082/834 817
0887755116
e-Mail


за набиране на български граждани без военна подготовка, които отговарят на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и желаят да получат начална военна подготовка през 2019 г.

      Военно окръжие – Русе Ви информира, че приема документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка.

Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред

Структура, провеждаща курса „Начална военна подготовка“

Период на обучение

Срок за подаване на документи

 1.  

Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) - гр. Плевен

11.03. - 05.04.2019 г.

15.02.2019 г.

 1.  

НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” -

гр. Велико Търново

13.05.- 07.06.2019 г.

29.03.2019 г.

24.06.- 19.07.2019 г.

10.05.2019 г.

 1.  

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” -           гр. Варна

15.07. - 09.08.2019 г.

31.05.2019 г.

 1.  

НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - гр. Шумен

26.08.- 20.09.2019 г.

12.07.2019 г.

 1.  

Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) - гр. Плевен

30.09. - 25.10.2019 г.

16.08.2019 г.

Кандидатите за участие в курс по начална военна подготовка трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 • да са годни и психологически пригодни за военна служба;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

 • настаняване, хранене и униформа;
 • безплатно медицинско обслужване;
 • задължително застраховане.

Информация за курсовете по начална военна подготовка:

- Военно окръжие – Русе, ул.”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817.

         - интернет сайтове - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                                           - на Централно военно окръжие - www.comd.bgОбратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"