Русенски университет
"Ангел Кънчев"

CV First AID

Публикувана на
28.01.2015 12:07:33
Фирма
Град
София
Държава
България
Телефон
0885477212
02 / 489 58 85
e-Mail
WEB-сайт


Успешно CV. Как?

Какво всъщност означава абревиатурата CV (curriculum vitae)?

Въпреки че всеки от нас знае за какво се използва CV-то, малко са запознати с абревиатурата, която седи зад двете букви. Изразът е на латински и означава „ходът на твоя живот”, или кратка история на развитието ти.

Как трябва да изглежда едно CV?

Всяко, разбира се, изглежда различно, също като самата „история на един живот”. Вашата следва да се отличава от тази на другите, понеже всеки от нас е уникален в това отношение.

Макар че документът е строго индивидуален и всеки консултант препоръчва различни начини как да изглежда той, все пак има три основни правила, които трябва да бъдат следвани, за да напишете CV-то, с което да спечелите мечтаната длъжност.

 

Простота. Един освободен от излишества документ се прочита по-лесно от натруфения. Непретенциозното оформление на вашето CV помага на читателя да установи по-лесно колко много предлагате.

Яснота. Директният изказ и недвусмислените изречения са лесни за четене и вникване в тях.
Лаконичност. По-малкото се оказва често пъти повече, що се отнася за CV.

 

5 Ключови стъпки за писане на ефективно CV:

Стъпка 1: Извършване на опис на увашите умения и опит

Самооценката е първата и най-важна стъпка при избора на професия, планирането на вашата кариера, както и при започването на търсене на работа. Тя е също толкова важна, когато пишете вашето CV.

Правилното и ефективно излагане на вашите интереси, умения, постижения, ценности към бъдещ работодател е от решаващо значение за успешното намиране на желаната работа, независимо дали са представени в писмен вид (в CV) или устно (по време на интервю).

Помислете за това, какви са интересите, опитът, уменията, постиженията и ценностите, които искате да покажете на потенциалния си работодател.

Стъпка 2: Намиране на подходящ работодател

След като сте съставили списък с вашите интереси, умения и т.н., е време да ги приспособите към желаната от вас сфера на работа.

   • Първо, помислете за това, за какъв вид работодател, фирма, организация бихте искали да работите:
   • Размер и тип на организацията: Да оперира на местно, национално, международно ниво?
   • Характеристики на желаната позицията: Предизвикателна, самостоятелна, част от екип, отговорна, работа с клиенти, ориентирана към проекти и т.н.
   • Географско положение: Къде се намира мечтаната работа?
   • Работно време: Редовни смени, гъвкав график, работа на смени, възможността да работите от дома си и т.н.
   • Заплата и социален пакет: Тук колкото повече, толкова по-добре. Нали?!
   • Чести пътувания: Искате да пътувате или предпочитате работа в офис?
   • Работна среда: На закрито, на открито, да има специфичен дрескод и т.н.
   • Като вземете под внимание по-горе изброените точки, съставете „идеален профил на желаното работно място” – определете възможните фирми, за които бихте искали да работите.
   • Когато започнете да проучвате работодателите и обявите за работа, вземете под внимание списъка с вашите ценности, който съставихте в първа стъпка. Вашите ценности съвместими ли са с характеристиките на организацията? Ако не, може би ще е по-добре да помисли и да разгледате и други възможности.
   • След като сте намерили подходяща организация или обява за работа, която отговаря на вашите ценности, помислете за нуждите на работодателя и ги свържете с вашите интереси и умения.

Стъпка 3: Избор на правилния формат

CV-то може да бъде таргетирано или нетаргетирано, но най-важният фактор е вашата автобиография да подчертава вашите постижения и способности, както и вашите лични цели за кариерно развитие.

Нетаргетирано CV се използва, когато не разполагате с ясна представа за това, каква работа ще търсите, или не искате да ограничавате вашата кандидатура.

Таргетираното CV се използва, когато знаете коя е областта, в която искате да работите и / или имате някакъв опит, върху който искате да наблегнете.

Стъпка 4: Писане на успешно CV

Вашето CV е вашата лична реклама, така че това, което сте избрали да включите, и начинът, по който „продавате” вашите умения и опит, ще определи дали ще бъдете поканени на интервю.

   • Основна информация за вас:

Пълното ви име/ Дата на раждане/ Постоянен адрес/ GSM/ Email адрес /
Съвет: Уверете се, че вашата информация е актуална. Избягвайте нетипични или странни email адреси като: sexygirl89@, badboy92@… и т.н.

   • Цел в кариерата или резюме

Цел в кариерата представлява: Едно или две изречения, които обобщават посоката на кариерата ви, която се надявате да поемете. Трябва да отговорите на следните въпроси: какво, къде, с кого и на какво ниво на заетост искате да работите?
Включвайки вашата цел, показвате, че имате достатъчно ясна представа за това, какво бихте искали да постигнете. Имайте предвид, че тя може да ви ограничава, ако вашата кандидатура е твърде прецизна или не е достатъчно ясна. Като алтернатива може да споменете вашата цел в кариерата в мотивационното си писмо.
Включвайте „Цел в кариерата“, ако имате достатъчно ясна представа за отдела или позицията, от която се интересувате. Ако не сте сигурни или не искате да ограничавате вашата кандидатура, изготвянето на кратко резюме може да бъде по-добра идея.
От 3 до 5 изречения, обобщаващи вашите квалификации. Включва уменията и опита, които можете да предложите на организацията.

   • Трудов стаж

Секция Трудов стаж не е необходимо да включва абсолютно всяка работа или длъжност, която някога сте заемали. В много случаи тук по-малкото може да се окаже повече. Включете позициите, които само биха ви помогнали да спечелите мечтаната длъжност, с подробно описание на това, какви са били отговорностите ви. Тук включете:

Хронологичен списък на заеманите от вас длъжности, като започнете с най-скорошната;
Включване на периода на заетост(начална дата / крайна дата);
Посочете пълното наименование (и местоположението) на фирмата и вашата длъжност;
Опишете вашите отговорности и конкретни примери от извършваните от вас задачи, за да докажете умения и компетенциите, които имате;

   • Образование

За студенти, тепърва търсещи работа, тази секция е от особена важност, тъй като засега те няма какво друго да предложат. Задължително включете:

Списък на вашите дипломи и години на обучение в обратен хронологичен ред;
Включете пълното наименование и местоположението на институциите, в които сте следвали, както и стипендии и образователни награди;
Запишете всяка специализация (малка или голяма), авторство, теза или почести, които ще ви помогнат за позицията, за която кандидатствате;

   • Езици

При изброяването на езиците, които говорите, започнете с тези, които най-много съответстват за работното място, дори и ако те не са майчиният ви език.

Ако свободно владеете два езика, уточнете го. Пример:

Свободно владеене на английски и френски (писмено и говоримо).
Ако не владеете перфектно езиците, може да посочите просто владеене на английски и френски, без да споменава вашето ниво – можете да си го спестите за интервюто.

   • Умения

Подчертайте умения, които имате и как сте ги придобили;
Изберете само онези умения, които са от значение за длъжността, за която кандидатствате;

   • Допълнителна информация

Тук може да включите допълнителна информация като шофьорска книжка, курсове и др.

Стъпка 5: Персонализиране на вашето CV

Честито! Вие подготвихте основното си CV, но все още има много работа за вършене. Не можете да изпращате едно и също CV на всеки работодател, ако искате да си спечелите мечтаната длъжност.

Важно е да отделяте време, за да персонализирате всяка кандидатура. Работодателите, прекарват само 20-30 секунди, за да разгледат вашата автобиография. През това време вие трябва да сте убедили читателя, че вие сте достойният кандидат с необходимите умения и най-вече – че заслужавате интервю за работа.

Как да се реализираме успешно

 

Седем стъпки към успеха:

 

Цел: Вие ще се научите какво да правите, за да започнете работата, която желаете.

1. Бъдете уверени

   • Чувствайте се комфортно от това, което предлагате.
   • Търесете позитивното във всяка ситуация.
   • Действайте позитивно.
   • Разглеждайте интервютата като игра.
   • Заобиколете се от позитивни хора.

2. Установете силните си страни

   • Постижения
   • Трудов опит и проекти.
   • Черти от характера.
   • Знания & know-how.

3. Каква работа ме устройва?

   • Длъжността
   • Компанията
   • Какво получавам
   • Други: Работно време, пътуване, месторабота.

4. Вашият маркетингов материал: “Резюме“

   • Базирано на постиженията
   • Структурирано: Цел, Образование и квалификации, Трудов опит и умения.
   • Кратко
   • Конкретно
   • Атрактивно

5. Търсене на работа

   • Търсене: Възможности
   • Фирмени презентации
   • Всекидневници
   • www.Internet
   • Изложения, Панаири
   • Трудови борси
   • Приятели и роднини
   • Търсене –Фокус
   • Разучете компаниите:
   • Организация
   • Длъжност
   • Перспективи
   • Хората

6. Подготовка за интервю

Подготовката може да се групира така:

   • Потенциални въпроси:

Защо искаш работата?; Силни/слаби страни?; Защо си записал тази специалност?; Какви предизвикателства си преодолял?; Разкажи ми за работа в екип?; Опиши 3 постижения. ;Защо да вземем точно теб?

   • Какво ТРЯБВА да кажа:

Добре е това да е свързано с постиженията ви – лични, академични или служебни. Ако не ви зададат подходящия въпрос е прието да споделите по ваше искане.

   • Какво да взема с мен. Подгответе се:

Една картина струва милион думи – така че вземете с вас каквото може да ви помогне – публикация, сертификат, СВ, your website, etc.

   • Репетиция на интервю.

Репетирайте интервю с някой приятел, който е провеждал/участвал в интервю

   • Внимание към детайла:

Правилно произнасяне на фирмата/интервюиращия.;Подходящи дрехи.

Най-лошото, което можете да направите е просто да отидете на интервю без подготовка – помислете и запомнете отговорите на възможните въпроси

Ключът за успеха е подготовката – тя е основния фактор за крайния резултат. Ако се подготвите добре естествено ще се отличите от другите. Повечето интервюиращи вземат решение още в първите 90 секунди, като прекарват оставащото време в субиране на доказателства за взетото решение.

Какво търсят работодателите?

   • Постигане на цели
   • Планиране
   • Използване на ресурси
   • Използване на информация
   • Работа в екип
   • Ефективни взаимоотношения
   • Говорене
   • Слушане
   • Лидерство
   • Признание
   • Мотивация
   • Мислене
   • Систематично решаване на проблеми
   • Иновация

7. Интервю

Мислете за него като 5 части:

   • Въведение– страхотно първо впечатление с усмивка, излъчване и ръкостискане
   • Първи контакти – интервюиращия трябва да се почувства комфортно като намери общи унтереси – говорете спокойно и с усмивка
   • Изразете намеренията си: Какво може да направите за компанията и защо да вземат точно вас. Възможно е да повторите постиженията си
   • Квалификация – тук откривате дали това което предлагате съвпада с нуждите на компанията. Тука задавате въпроси
   • Приключване – тук разбирате дали ще получите предложение за работа

Как въздействаш:

   • Етикет
   • Не се яде, пие, пуши или дъвче дъвка по време на интервю – изглежда непрофесионално и това може да подразни интервюиращия
   • Слушайте внимателно всичко, което интервюиращия казва
   • Нокога не се опитвайте да довършвате въпросите на интервюиращия вместо тях
   • Не споделяйте вътешна информация за предишния или текущия ви работодарел
   • Бъдете кратки
   • Не споделяйте с интервюиращия какво е моментното ви заплащане. По такъв начин избягвате вероятността сами да си сложите ограничение относно това, което те са кслонни да ви предложат
   • Бъди точен
   • Явявайте се на време, за предпочитане малко по-рано
   • Питайте дали е подходящо да си отбелязвате важните за вас неща по време на интервюто
   • Подходящо облекло
   • Бъдете добре подготвени и спретнати
   • Език на тялото
   • Яжте нещо леко преди интервюто, за да избегнете неприятното „гъргорене“ на стомаха ви по време на интервюто
   • Бъди себе си
   • Винаги си давайте оценка след интервю – така ще ставате все по-добри
   • Усмихвайте се – истински се наслаждавайте на дадената ви възможността

 

Бонус “Tips”

 

 • “Продавай” се и след интервюто.
 • Мисли как да приемеш /откажеш/ договориш предложение за работа.


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"