Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Център за кариерно развитие

Дейност
​Oсигурява връзката между фирмите - потребители на кадри и студентите на "Русенски университет". Целта е постигане високо ниво на заетост сред възпитаниците на университета и подпомагане на професионалната им реализация.
Описание

Услугите, които предлага Центърът за Кариерно Развитие са следните:
               - Кариерно консултиране.
               - Организиране на семинари по кариерно развитие.
               - Организиране на стажантски програми.
               - Провеждане на дни на стажовете на кариерата.
               - Осигуряване на взаимодействие между бизнеса и университета.
               - Изграждане на практически умения опит сред младите хора
               - Създаване на по-ефикасен пазар на труда и подобряване на инвестиционния климат.

Ръководство
Управител
Проф. Иван Евстатиев
За контакт
Адрес
Ул. "Студенстка" 8
Град
Русе
Държава
Бълагрия
Телефон
082/888 425
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"