Русенски университет
"Ангел Кънчев"

ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД

Дейност
ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОСКО СТЪКЛО
Описание

 

За контакт
Адрес
Кв. Въбел, Индустриална Зона Търговище; Пощенски код: 7700
Град
Търговище
Държава
България
Телефон


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"