Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Toro Group S HR Consulting Company

Дейност
Торо Груп е част от международната организация Friisberg & Partners International, основана през 1977 и понастоящем представена с 40 офиса в 24 държави.
Описание

Нашата мисия е да създаваме решения, свързани с човешкия фактор в организацията, като влагаме в този процес позитивното си мислене, енергия, креативност, упоритост и гъвкавост. Стремим се да изграждаме работещи взаимоотношения, както между нашите консултанти и мениджмънта, така и с настоящите и потенциални служители на клиентските ни компании.Същевременно работим и за ефективността на взаимодействията в рамките на организацията. Работим по начин, стимулиращ непрекъснатото развитие и усъвършенстване – както нашето собствено, така и на нашите партньори и клиенти. Торо Груп не e марка, капитали или ноу-хау, а хора, които следват призванието и мечтите си, които въплъщават отдаденост, лоялност, амбиция и екипен дух и които вярват, че бизнесът в България може и трябва да има човешко лице.

Ръководство
Управител
Невена Николова
За контакт
Адрес
Dragan Tsankov 26 1113 Sofia, Bulgaria
Град
София
Държава
България
Телефон
+359 2 963 04 47
+359 887 702 705
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"