Русенски университет
"Ангел Кънчев"

ТМ Технолоджи АД

Дейност
ТМ Технолоджи АД е съсредоточена върху металообработката и производството на големи метални изделия: метални структури за промишлеността, метални части за машини и големи метални конструкции.
Описание

Създадена през 2003 год., компанията има придобит опит в машиностроителната индустрия, чрез продължително натрупване на знания, умения и оборудване.

Компанията е разположена на площ от 87 000 м², от които 65 000 м² са покрита площ от българската страна на р. Дунав. Заводът е с височина 40м като крановете са на височина до 23м. Има непосредствен достъп до железопътни, сухопътни и речни пътни връзки. Център за Професионално Обучение "ТЕГРА" е разположен в една от административните сгради на компанията.

Ръководство
Управител
инж. ПЕТЪР ПЕТРОВ
За контакт
Адрес
7000 РУСЕ, БЪЛГАРИЯ БУЛ. ТУТРАКАН 100, П. К. 376
Град
Русе
Държава
България
Телефон
082 845 877
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"