Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Тераком ООД

Дейност
Комплексни системи за контрол на достъп и отчитане на работно време
Описание

Тераком ООД разработва и произвежда електронни продукти в областите: Комуникация , Компютърни мрежи , Интернет , Контрол на достъпа , Промишленна електроника и др.
Изнася продукцията си в по-вече от 35 държави.
Основни дейности на персонала са:
-дизайн на електронни продукти
-технологична подготовка на производството
-производственни процеси:ръчни, механизирани, автоматизирани
-рекламна и търговска дейност за реализиране на произвежданите продукти

Ръководство
Управител
инж. Милчо Манев
За контакт
Адрес
бул. „Васил Левски“ 11 гр. Русе, п.к. 7019
Град
Русе
Държава
България
Телефон
359 82 862 862
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"