Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Проммонт ООД

Дейност
Нашата компания извършва комплексен монтаж, реконструкция и модернизация на обекти за промишлено и гражданско строителство. Специализирани сме в изграждането на: вътрешна електро и мълниезащитна инсталации, аварийно захранване, контактна и заземителна инсталация, компютърна и телефонна инсталации; районно и фасадно осветление, трафопост.
Описание

ТЪРСИМ:

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, СТРОИТЕЛЕН.

Подходящият кандидат е с:

* Образование: Средно техническо и/или специално, бакалавър или магистър електро специалности.

* Трудов опит: не е необходим. Работата е подходяща и за завършили електроинженерни специалности в Технически Университет.

* Специални умения и поведенчески характеристики:

 • Да притежава много добра организираност, точност, коректност, прецизност при изпълнение на поставяните задачи.

 • Да е психически готов и професионално подготвен  да работи в екип.

 • Да използва и поддържа компетентно наличната ремонтна техника и инструменти.

 • Физически и психически здрав /работа с напрежение, на височина и други/.

 • * Основни умения и знания, които трябва да притежава лицето, заемащо длъжността:

 • - Да умее да разчита технически чертежи, еднолинейни схеми, да познава устройството и взаимодействието на електрическите системи, инсталации и съоръжения;

 • -  Да  реагира адекватно при възникване на аварийни ситуации;

  - Да има добри познания в областта на електротехниката, да умее да съставя и изпълнява сложни електрически схеми.

   Вашата работа:

 • Инсталира, поддържа и ремонтира електрически кабелни системи и свързаното с тях оборудване в различни обекти, жилища и други съоръжения;

 • Разчита чертежи и спецификации за изграждане на електрически инсталации;

 • Полага и инсталира електрически кабели, оборудване и устройства, съгласно технически спецификации и стандарти;

 • Тества електрически системи, оборудване и компоненти за откриване на рискове, дефекти и необходимостта от настройване;

 • Монтира и свързва електрически табла;

 • Монтира и подвързва обикновенни, луминисцентни и други осветителни тела;

 •  Изработва или монтира метални конструкции /кабелни скари, лавици, стойки/ за ел.съоръжения;

     Ако тази обява представлява интерес за Вас, ако имате желание да работите с коректен и всеотдаен екип, ако отговаряте на поставените изисквания и искате да се развивате в тази сфера – моля, изпратете Вашите Автобиография и мотивационно писмо на електронен адрес: info@prommont.net  до 11,03,2016г.  Ще отговорим само на одобрените по документи кандидати, до 5 работни дни от изтичане срока на обявата, които ще бъдат поканени на интервю.

     Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Ръководство
Управител
Милка Трифонова
За контакт
Адрес
бул. Липник 123, БПР, сграда А, ет.3
Град
Русе
Държава
България
Телефон
082 83 40 19
0895 853 410
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"