Русенски университет
"Ангел Кънчев"

ПроКредит Банк България

Дейност
ПроКредит Банк България е част от групата ПроКредит, която се управлява от ПроКредит Холдинг – компания-майка със седалище във Франкфурт. ПроКредит Холдинг е едноличен собственик на ПроКредит Банк България.
Описание

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и на гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

В работата си с бизнес клиентите ние се фокусираме върху малките и средните предприятия, тъй като сме уверени, че те създават работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които работят. Като предлагаме ясни и достъпни депозитни и други банкови услуги и инвестираме значителни средства в повишаване на финансовата образованост, ние се стремим да насърчаваме култура на спестовност и финансова отговорност.

Нашите акционери очакват устойчива възвръщаемост на инвестициите в дългосрочен план и нямат за цел краткосрочно умножаване на печалбата. Ние инвестираме усилено в обучението и развитието на нашите служители, за да създадем открита и ползотворна работна атмосфера и да осигурим дружелюбно и компетентно обслужване на нашите клиенти.

 

 

Ръководство
Управител
Петър Славов - Председател на Надзорния съвет
За контакт
Адрес
1303 Бул. Тодор Александров 26
Град
гр. София
Държава
България
Телефон
0 700 1 70 70 или *7000
e-Mail
WEB-сайт


Прокредит Банк
Ръководство
Управител
Румен Йорданов
За контакт
Адрес
Борисова 6
Град
Русе
Държава
България
Телефон
0886 490 399
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"