Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Обединена Българска Банка

Дейност
ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.
Описание
Ръководство
Управител
Петър Андронов
За контакт
Адрес
Милениум център, бул. Витоша 89 Б
Град
София
Държава
България
Телефон
02/811 29 44
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"