Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Марисан и Колев АД

Дейност
За периода от създаването ни до момента, ние неспирно се стремим да се развиваме и да усъвършенстваме българския пазар за строителни материали чрез вграждане опита на европейските и световни технологични лидери, заедно с водещите тенденции и ноухау в сферата. Благодарение на своя дългогодишен опит в производството и предлагането на комплексни и устойчиви системи от продукти и услуги за строителството, МАРИСАН се утвърди на пазара като доказан лидер и надежден доставчик, с основен приоритет – да работи в услуга на своите клиенти и партньори!
Описание

Големият спектър на продуктите, които предлагаме, ни осигурява силна и конкурентоспособна позиция на пазара. Освен висококачествените продукти и системи, ние предоставяме и избрани услуги като консултации, продуктова документация и обучения, подкрепа на строителния обект, управление на проекти, както и, логистика, съобразена с потребностите на клиента.

Ръководство
Управител
СТАНИСЛАВ КОЛЕВ
За контакт
Адрес
гр. Русе 7009 ул. "Калнъ Дере" 15 Източна Промишлена Зона
Град
Русе
Държава
България
Телефон
+359-82-519 721
+359-82-519 722
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"