Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Каолин АД

Дейност
Производство на изделия от други неметални минерални суровини.
Описание

Каолин АД е компания създадена през 1924 г. в град Варна.

За 90 години тя се превърна в една от най-големите минни компании в Източна Европа, чиято дейност е добив и преработка на каолин, кварцови пясъци, глини, шамот, варовици, фелдшпат, доломит. Компанията е съвкупнст от 12 фирми, 32 находища и 12 фабрики в България, Сърбия и Украйна.

От 2013 Kаолин АД е собственост на немския лидер в бранша Quarzwerke Group.

Ръководство
Управител
Управителен съвет
За контакт
Адрес
ул. "Дъбрава" 8
Град
Сеново
Държава
България
Телефон
084612501
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"