Русенски университет
"Ангел Кънчев"

ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Дейност
“Изи Асет Мениджмънт” АД, по-позната чрез търговското си наименование като Изи Кредит, е сред най-бързо и успешно развиващите се български финансови институции в Източна Европа. Изи Кредит е сред водещите компании на пазара на бързи заеми в България и има свои филиали в Румъния, Украйна, Полша и Чехия, а от скоро и в Македония. Продуктите на Изи Кредит се предлагат вече повече от година и в Български пощи. Заемите й се отпускат чрез добре обучени и мотивирани кредитни консултанти, много бързо – до 24 часа от заявката, много удобно – в дома на клиента и при минимални изисквания. Изи Кредит е сред големите работодатели в България. В компанията, в това число и в международните й филиали, работят над 6300 лица част от екипа, по-голямата част от които са кредитни консултанти. В централния офис в София са заети около 250 експерти в най-различни области: търговия, маркетинг, международен бизнес, човешки ресурси, право, финанси, счетоводство, статистика, корпоративна сигурност, информационни и компютърни технологии. Компанията разполага и със свой Кол Център, който обслужва клиентите по телефона. През 2012 година Изи Кредит беше класирана сред финалистите в категория „Най-предпочитан работодател с над 500 служители” от Българската асоциация за управление на хора и зае почитното второ място. Компанията е сред финалистите през 2013 г. и в категорията „Най-добра стратегия за интегриране на образованието в бизнеса“.
Описание
Ръководство
Управител
-
За контакт
Адрес
7000 Русе, ул. Константин Иречек 8
Град
Русе
Държава
България
Телефон
0882 916 679
0882 875 567
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"