Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Електроенергиен системен оператор ЕАД

Дейност
Електроенергийният системен оператор осъществява единното оперативно координиране и управление на електроенергийната система на Република България.
Описание

„Електроенергиен системен оператор“ЕАД

е собственик на електропреносната мрежа на България и единствената компания, коятоосъществява управлението на електроенергийната система на страната.

Със своите над 15 700 км. електропроводни линии и 298 подстанции, ние осигуряваме преноса на електричеството от производителите до потребителите и гарантираме връзката на нашата електроенергийна система с останалата част на Европа.

За експлоатацията и поддръжката на нашите съоръжения се грижат близо 4000 високо квалифицирани служители в цялата страна.

Ръководство
Управител
Ангелин Цачев
За контакт
Адрес
бул. „Цар Борис III” № 201
Град
София
Държава
България
Телефон
+359 2 9696 884
+359 2 9696 887
e-Mail
WEB-сайт


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"