Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Алкомет АД

Дейност
Основано през 1981 г., днес АЛКОМЕТ АД е водещият български производител на валцoвани и пресовани алуминиеви продукти. През последните 30 години компанията успешно се разви като един от големите производители на алуминиев прокат на Балканите и придоби известност като надежден партньор както на международните, така и на вътрешните пазари.
Описание

Модерното технологично оборудване на трите основни цеха – леярен, валцов и пресов и прилагането на съвременни методи за обработка на алуминий и алуминиеви сплави позволяват производството на богата гама от валцовани и пресовани продукти в съответствие с европейските стандарти.

Ръководство
Управител
Хюсеин Йорюджю и Хюсеин Индже
За контакт
Адрес
Втора индустриална зона
Град
Шумен
Държава
България
Телефон
054 / 858 642
054 /858 601
e-Mail
WEB-сайт


Алкомет АД
Ръководство
Управител
Хюсеин Йорюджю и Хюсеин Индже
За контакт
Адрес
II инд. зона
Град
Шумен
Държава
България
Телефон
054 / 858 642
e-Mail


Обратно
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"